So’z O’yini 2023

So’z O’yini 2023 APK

31.24MB
About So'z O'yini 2023

O'zbek kiril, lotin va Rus tillarida So'z O'yinini sizga taqdim etamiz.

Sizga havola etilgan harflardan foydlanib O'zbek tiliga mansub bo'lgan so'zlarni qidirib toping. Berilgan harflarni bir-biriga ulaganda yashirilgan so'zlar ochilib boradi. Shu holda bosqichlardan o'tib boring, bosqichlar kattalashgan sari o'yinning qiyinlik darajasi ham oshib boradi.

So'zlarni topishga qiynalsangiz, tangalarinngizni ishlatib harf katakchalarini ochishingiz mumkin. Tangalarni video rolik ko'rish yoki bozorchadan sotib olish imkoniga egasiz. Shuningdek o'yin o'ynash davomida sokin va tinchlantiruvchi musiqani yoqib qo'yishingiz ham mumkin.

O'yin mundarijasi:

- O'yin boshida oson bo'lib, sekin-sekin qiyinlashib boradi.

- O'yin avvalida sizga 100 tanga taqdim etiladi

- Video rolik tomosha qilib yoki bozorchadan tanga harid qilishingiz mumkin

- O'ynash uchun internet bo'lishi shart emas

- Bu o'yin har yoshdagilar uchun mo'lajllangan

- O'yin davomida tinchlantiruvchi musiqa tinglashingiz mumkin

- O'yinda O'zbekiston shaharlari tasvirlangan rasmlardan foydalanilgan

- Bu o'yin lug'aviy bilimni oshishiga va hotirani charhlashga ham foydali

Do'stlaringiz bilan ulashing va bizga baho berishni unutmang.

Sўz uyini - Milliy

Sizga ҳavola ethylgan ҳarflardan foydlanib Ўzbek tiliga mansub bulgan sўzlarni қidirib topping. Berilgan karflarni bir-biriga ulaganda yashirilgan sozlar ochilib boradi. Chu ҳolda bosқichlardan ўtib boring, bosқichlar kattalashgan sari ўyinning қiyinlik darazhasi ҳam error boradi.

Sozlarni topishga kiynalsangiz, tangalaringizni ishlatib karf katakchalarini ochishingiz mumkin. Tangalarni video clip kurish yoki bozorchadan sotib olish imkoniga egasiz. Chuningdek ўyin ўyinash davomida sokin va tinchlantiruvchi musiқani yoқib қўyishingiz ҳam mumkin.

Ўyin mundarizhasi:

- yin boshida oson bўlib, sekin-sekin қiyinlashib boradi.

- yin avvalida sizga 100 tanga taқdim ethyladi

- Video clip of tomosh қilib yoki bozorchadan tanga ҳarid қilishingiz mumkin

- Ўynash uchun internet bўlishi shart emas

- Bu uyin kar yoshdagilar uchun mulazhllangan

- yin davomida tinchlantiruvchi musiқa tinglashingiz mumkin

- yinda Ўzbekiston shagarlari tasvirlangan rasmlardan foydalanilgan

- Bu uyin luғaviy bilimni oshishiga va ҳtirani charlashga ҳam foydali

Dўstlaringiz bilan ulashing va bizga baҳo berishni unutmang.

Download APK